Thông tin website của bạn

Điền thông tin đăng ký bên dưới:

Email dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc hỗ trợ bạn
Mật khẩu dùng để đăng nhập vào Shop | Website
Bạn có thể thay đổi tên này về sau (Tên shop 4-50 ký tự)

Quy định chung

Quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG

Tất cả khách hàng tham gia dịch vụ trên website: www.diemvn.com tự do thỏa thuận dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên website: www.diemvn.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên website: www.diemvn.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Website: www.diemvn.comWS cung cấp dịch vụ thiết kế website, thiết kế banner/cover, công cụ hỗ trợ bán hàng Facebook,...

Khách hàng tự do tham gia lựa chọn dịch vụ mà website: www.diemvn.com cung cấp.

Quy định về hình thức thanh toán

Website: www.diemvn.com đưa ra các phương thức thanh toán, khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

  • Cách 1: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện thông qua hình thức bằng tiền mặt.
  • Cách 2: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản.

Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Website: www.diemvn.com cung cấp dịch vụ phần mềm, thiết kế website nên không có chính sách vận chuyển và giao nhận.

Mọi dịch vụ về phần mềm và thiết kế website được thực hiện trực tiếp tại văn phòng công ty tại địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Chính sách bảo hành/bảo trì

Chính sách bảo hành/ bảo trì sản phẩm dịch vụ cho khách hàng được thực hiện tại địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM khi khách hàng có yêu cầu.

Chính sách bảo hành/ bảo trì sản phẩm dịch vụ dựa trên hợp đồng, sự thỏa thuận giữa các bên khi giao kết thực hiện dịch vụ.

Chat với Điểm Việt