Chạy Quảng cáo Facebook với Điểm Việt

Nội dung và hình ảnh của bài viết được tối ưu theo chuẩn quảng cáo của Facebook. Phân tích số liệu từ đó chọn đúng được nhóm khách hàng tiềm năng, tối ưu độ hiệu quả của chiến dịch. Theo dõi tiến độ của chiến dịch, tư vấn để khách hàng có thể đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Tìm hiểu ngay