10 Tháng 10, 2017 / by Vũ Trần

Mô tả công việc:


  • Chịu trách nhiệm thiết kế và hỗ trợ vận hành các sản phẩm của website

  • Tiếp nhận yêu cầu và thiết kế từ AM và khách hàng

  • Trao đổi về ý tưởng thiết kế và chịu trách nhiệm về sản phẩm thiết kế

  • Thiết kế cover, banner cho các quảng cáo google, facebook…

  • Chỉnh sửa thiết kế khi có feedback và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.


Yêu cầu

  • Từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ hoạ

  • Có kinh nghiệm thiết kế banner, cover và logo

  • Có kinh nghiệm làm việc với các dự án in ấn.

  • Có khả năng làm việc nhóm

  • Có khả năng da nhiệm trong tổ chức